По света

Concept for development

Концепция за развитие на градското градинарство

eng link below…

Снимки – Кирил Младенов

През декември 2018 г. Берлинският сенат прие концепция за развитие на градското градинарство. Тя предвижда неговото популяризиране във всичките му форми и по-добрата му интерграция в градското планиране. Според изказване на Сената, сред целите на приетия план е и политическото признаване на движението за градско градинарство, както и създаването на устойчиви форми на сътрудничество между политиката, администрацията и гражданското общество. От сега нататък градските зеленчукови градини и градинари да бъдат подпомагани институционално от нарочно създадена общинска структура.

Сенатът и замесените в градското градинарство страни – градските градинари и техните сдружения, училища по градинарство, фондации за опазване на околната среда, инициативите “Grün macht Kindergarten” и “Grün macht Schule” и други заинтересовани организации в Берлин, трябва да изработят единна концепция за различните типове градски градини. В нея трябва да залегнат въпросите за управлението на пространствата за градско градинарство, но също така и образователни концепции за училищата и мултикултурната отвореност на градините с цел превръщането на Берлин в един “ядлив град”. Градските зелени площи ще се използват и за отглеждане на зеленчуци, които да бъдат споделяни с хора в нужда.

Планът предвижда през пролетта да бъде назначен общински експерт по въпросите на градското градинарство в Берлин. Изпълняващият тази длъжност ще отговаря за изграждането на мрежи, платформи и други инструменти за комуникация между гражданите, общинската администрация и политиците, както и управлението на пилотни проекти като градски лаборатории и др. Също така и въвеждането на нови форми за използване на свободните градски пространства за развитие на градското градинарство като част от концепцията за планиране на незаетите площи в община Берлин.

Бюджет на проекта все още не е приет. Предстои размерът му да се съгласува с редица институции. Специална програма за финансово подпомагане на градските градини не се предвижда. Градските градини по принцип се самоорганизират. За берлинските градинари по-важно от парите са например наличните свободни терени и условията, при които те могат да бъдат ползвани.

Източник: be Basilikum. Urban-Gardening-Konzept des Senats. Rot-Rot-Grün will Urban Gardening unterstützen. Und was ist mit den über 71.000 Parzellen in 160 landeseigenen Kleingartenanlagen?

Линк към прессъобщението на Берлинския сенат.

Please follow and like us:
gardener
en_US